Politică de confidențialitate

Datele cu caracter personal sunt pentru noi un aspect important de care ținem cont și care stă și la bază principiilor noastre.

Mai jos vei observă ce date colectăm, pentru ce, cum și în ce scop le colectăm și totodată drepturile tale cu privire la colectarea datelor.

Acest document are rolul de a te informă cu privire la prelucrarea datelor tale cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.vreausolutie.ro. (“Site-ul”).

Avem rugămintea să citești și Termenii și condițiile, unde vei găsi informații cu privire la termenii de utilizare a produselor noastre.

Informații generale – Cine este operatorul de date

Compania care se ocupă cu prelucrarea datelor dvs cu caracter personal este SC ÎNVAȚĂ SĂ ZBORI SRL, reprezentată prin Iulia Ioana Huiduc Manolescu. SC ÎNVAȚĂ SĂ ZBORI SRL își are sediul în București, Bd. Mărășești, nr. 8, sector 4, România, cu nr de ordine la Registrul comerțului: J40/11816/10.07.2017 și având codul unic de înregistrare: 37928088, telefon: 0742.064.924, email: office@invatasazbori.ro, www.vreausolutie.ro și www.vreausoluție.ro.

CE ÎNSEAMNĂ GDPR?

Regulamentul general privind protecția datelor (denumit în continuare “GDPR” sau “Regulament GDPR”) a devenit lege în România începând cu 25 mai 2018. Pentru nerespectarea cerințelor de protecție, sancțiunile pot ajunge până la 4% din cifra de afaceri sau 20.000.000 euro. Investigația unei organizații române se face de Autoritatea de supraveghere din România.

Potrivit GDPR, prin “operator” se înțelege o persoană fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește:

 • scopurile
 • mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

SCOPUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Scopul site-ului www.vreausolutie.ro și www.vreausoluție.ro este să folosim datele cu caracter personal pentru următoarele:

 • Protejarea confidențialității datelor clienților noștri.
 • Oferirea de conținut personalizat clienților noștri.
 • Contactarea și transmiterea periodică a diferitelor informații în scop de marketing (transmitere de newsletter, materiale, articole, cursuri, workshopuri, evenimente, informații, știri, date despre produsele/ serviciile noastre actuale și viitoare).
 • Contactarea și transmiterea de detalii despre produsele/ serviciile/ evenimentele/ cursurile/ workshopurile/ programe de wellbeing, coaching, mentoring, dezvoltare strategică / evaluare calitativă etc.
 • Procesarea de tranzacții.
 • Îmbunătățirea serviciului cu clientul.
 • Desfășurarea relației contractuale dintre tine și SC ÎNVAȚĂ SĂ ZBORI SRL, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea și facturarea comenzii plasate pe Site, informarea ta asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.

Prelucrarea datelor tale în acest scop are la bază contractual încheiat între tine și SC ÎNVAȚĂ SĂ ZBORI SRL, definit în cuprinsul Termenelor și Condițiilor https://www.vreausolutie.ro/termeni-si-conditii/. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractual dintre tine și SC ÎNVAȚĂ SĂ ZBORI SRL.

Îți poți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul creării contului, sau ulterior creării contului, la secțiunea Informațiile contului meu sau la introducerea adresei de mail. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale poți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail / sms conținând comunicări comerciale.

Furnizarea datelor tale în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor tale nu va avea urmări negative pentru tine.

CARE SUNT DATELE COLECTATE?

Datele cu caracter personal sunt orice informații care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă cât și la o persoană juridică.

Datele pe care le colectăm pentru a fi mai aproape de client și a fi acesta informat cu privire la activitatea noastră sunt:

 • Nume și prenume – avem nevoie de numele tău (clientului) pentru personalizarea mailurilor / mesajelor/ informațiilor transmise către tine, în calitate de potențial client, cât și pentru a avea un prim contact cu tine (clientul) precum și pentru emiterea de facturi.
 • Adresa de mail – ne este necesară pentru a transmite mailuri cu privire la mesajele / informațiile / actualizările transmise de compania noastră, iar tu să fii informat constant.
 • Număr de telefon – contactarea rapidă a ta, oferirea de informații utile prin SMS-uri, oferirea de informații despre evenimente, cursuri, workshopuri organizate de noi.
 • Adresa de domiciliu / Orașul – în cazul în care este nevoie să îți transmitem diferite informați cu privire la evenimentele care se organizează în locația ta sau în cazul în care comanzi un produs fizic sau îți transmitem detalii despre activitatea noastră.
 • Nume companie – informații folosite pentru emiterea de facturi, personalizarea mesajelor, încheierea de eventuale contracte și organizarea noastră internă CRM.
 • Date personale (CNP, etc) – ne sunt necesare pentru încheiere de diferite de contracte, emitere de facturi.
 • Date despre companie (CUI, nr înregistrare, nume bancă, adresa sediu sau sediu social, nume representant legal, funcție, etc) – sunt infomații utile pentru emiterea de factură, încheiere de diferite tipuri de contracte.
 • Datele despre Browser/IP/Dispozitiv – ne ajută să primim informații despre cât de ușor putem fi găsiți.

Dacă ești client al Site-ului, SC ÎNVAȚĂ SĂ ZBORI SRL va prelucra datele tale cu caracter personal, cum ar fi cele menționate mai sus precum și orice alte categorii de date pe care le furnizezi în mod direct în contextul comunicării cu noi, solicitării de oferte și/sau creării contului de utilizator  /abonării la site / plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului.

Dacă pentru a-ți crea cont de utilizator pe site, utilizezi contul tău de Facebook sau Google, SC ÎNVAȚĂ SĂ ZBORI SRL va prelucra următoarele date publice de profil afișate de aplicațiile respective: nume utilizator, adresa de e-mail.

În cazul în care alegi să îți creezi cont de utilizator doar înainte de a finaliza comanda unui produs disponibil pe Site, se va solicita adresa ta de e-mail în baza căreia va fi creat automat un cont. În cazul în care nu finalizezi comanda, adresa de e-mail și celelalte date furnizate nu vor fi stocate de SC ÎNVAȚĂ SĂ ZBORI SRL, iar contul creat va fi șters automat.

Dacă ești vizitator al Site-ului, SC ÎNVAȚĂ SĂ ZBORI SRL va prelucra datele tale cu caracter personal pe care le furnizezi în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizezi în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactezi în acest fel.

DURATA PENTRU CARE PRELUCRĂM DATELE

SC ÎNVAȚĂ SĂ ZBORI SRL va prelucra datele tale cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care ești client, vom prelucra datele tale pe întreaga durată a raporturilor contractual și ulterior conform obligațiilor legale care revin în sarcina SC ÎNVAȚĂ SĂ ZBORI SRL (de ex, în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

În situația în care ești client și îți exerciți opțiunea de ștergere a contului de utilizator, prin apăsarea butonul Ștergere cont din secțiunea Informațiile contului meu sau Dezabonare de la newsletter SC ÎNVAȚĂ SĂ ZBORI SRL va interpreta această acțiune ca opțiunea ta de a te dezabona de la primirea de comunicări comerciale prin care te ținem la curent despre produsele și serviciile oferite prin intermediul site-ului. În acest sens, dacă alegi să îți ștergi contul de utilizator sau să te dezabonezi, nu îți vom mai trimite e-mailuri și/sau sms-uri de acest gen. Totuși, dorim să te informăm că ștergerea contului / dezabonarea nu va avea ca efect automat ștergerea datelor tale cu caracter personal. În cazul în care dorești să nu mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă dorești ștergerea datelor, îți poți exercita drepturile detaliate la punctul de mai jos. În cazul în care soliciți ștergerea contului, însă pe acel cont există cel puțin o comandă activă, cererea de ștergere a contului va putea fi înregistrată numai după livrarea produselor și finalizarea ultimei comenzi active.

Dacă îți retragi consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing SC ÎNVAȚĂ SĂ ZBORI SRL va înceta prelucrarea datelor tale cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de SC ÎNVAȚĂ SĂ ZBORI SRL pe baza consimțământului exprimat de către tine înainte de retragerea acestuia.

DEZVĂLUIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, SC ÎNVAȚĂ SĂ ZBORI SRL poate dezvălui datele tale către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină SC ÎNVAȚĂ SĂ ZBORI SRL în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT, evaluări), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri strict exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului;
 • în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participăriilor la diverse campanii promoționale organizate de către SC ÎNVAȚĂ SĂ ZBORI SRL prin intermediul Site-ului;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către SC ÎNVAȚĂ SĂ ZBORI SRL pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

CREDINȚELE NOASTRE CU PRIVIRE LA COLECTAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Ne obligăm să respectăm principiile cu privire la colectarea datelor cu caracter personal după cum urmează:

 • prelucrare corectă, legală, transparentă și rapidă a datelor cu caracter personal,
 • colectarea datelor în scopurile menționate,
 • păstrarea informațiilor într-o formă coerentă și corectă,
 • păstrarea confidențialității,
 • actualizarea periodică a datelor.

DREPTURILE DE CARE BENEFICIEZI

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiezi de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, cât și dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către SC ÎNVAȚĂ SĂ ZBORI SRL;
 • dreptul de acces la date cât și dreptul de a obține confirmarea din partea SC ÎNVAȚĂ SĂ ZBORI SRL cu privire la prelucrarea datelor având astfel dreptul să primiți copie a datelor tale pentru a vedea că se folosesc în mod legal;
 • dreptul la rectificare, respective dreptul de a obține corectarea de către SC ÎNVAȚĂ SĂ ZBORI SRL a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, cât și și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate
 • dreptul la ștergerea datelor se aplică unul dintre următoarele motive: nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul. Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, SC ÎNVAȚĂ SĂ ZBORI SRL să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
 • dreptul la restricționarea prelucrării datelor se aplică în cazul exactității datelor, prelucrarea este ilegală; persoană vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct);
 • dreptul la portabilitatea datelor cât și dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul că aceste date să fie transmise de către SC ÎNVAȚĂ SĂ ZBORI SRL către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul de a te opune cu privire la prelucrarea datelor tale în cazul în care nu avem acordul tău, prelucrarea are la bază un interes legitim și situația ta face să ai obiecțiuni referitoare la prelucrarea pe acest motiv;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoană vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a te adresa autorităților avizate sau instanțelor competențe, în măsura în care consideri necesar;
 • dreptul de a depune reclamație, cerere care poate fi transmisă fie pe adresa de mail: office@invatasazbori.ro, fie la adresa Str. Țepeș Vodă 148, sector 2, București.

CE NE DĂ DREPTUL SA PROCESĂM DATELE

GDPR reprezintă Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, SC ÎNVAȚĂ SĂ ZBORI SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi despre tine, un membru al familiei tale ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este de a trimite corespondența, de a onora comenzile și de a realiza statistici proprii.

CE DATE NU STOCĂM

Datele cardului de plată al Clientului / Utilizatorului / Cumpărătorului nu vor fi accesibile și nici nu vor fi stocate de către noi, ci doar de către instituția de autorizare a Tranzacției sau o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei entitate Clientul / Utilizatorul / Cumpărătorul va fi informat, anterior introduceri datelor.

CONȚINUT INTEGRAT ÎN SITE DE PE ALTE SITE-URI

Pe site-ul www.vreausolutie.ro / www.vreausoluție.ro putem include link-uri care aparțin terților. Aceste site-uri au politici separate de politicile noastre, Îți recomandăm să accesezi politicile de confidențialitate ale terților. Menționăm că nu ne asumăm responsabilitatea asupra conținutului și activitățile acestor site-uri.

NEWSLETTER

Abonarea la newsletter se poate face prin formular-ul de abonare existent pe pagina site-ului www.vreausolutie.ro / www.vreausoluție.ro, prin mailchimp, calendly etc.

DATE DE CONTACT

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate sau dacă ai orice alte nelămuriri legate de acest subiect, ne poți trimite e-mail pe adresa: office@invatasazbori.ro SAU la nr. 0742.064.924.

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: Politica privind fișierele de tip cookies.