Training personalizat

Dezvoltarea Strategică Sustenabilă a echipelor sau activităților se realizează în sesiuni individuale și de grup, pornind de la o evaluare complexă a resurselor deja existente, dinamicilor interne și raporturilor existente între toate elementele sistemului.

Acestea se realizează, luând în calcul și toate riscurile posibile, pentru optimizarea activităților și utilizării de resurse, creșterea eficienței și randamentului afacerii precum și pentru atingerea obiectivelor, stabilite în mod conștient încă de la începutul procesului.

About Us
shape image
shape image
shape image

De ce e necesar acest workshop?

Odată realizată strategia de dezvoltare coerentă și sustenabilă a afacerii sau proiectului, este nevoie ca ea să fie cunoscută, înțeleasă și pusă în aplicare de către toți factorii de conducere, prin intermediul întregii echipe.

Schimbarea începe, de obicei, când suntem pregătiți să vedem lucrurile din alt punct de vedere.
Metoda de modelare matematică fractală oferă o analiză sistemică și integratoare a imaginii de ansamblu a oricărui proiect.

Oferind o viziune clară și obiectivă asupra situației existente, dă posibilitatea acționării cu precizie în punctele sau procesele care au nevoie de remediere și eficientizare pentru dezvoltarea și asigurarea coerenței și sustenabilității afacerii.

Abordarea

  1. Etapa de evaluare, analiză a situației, stabilirea obiectivelor și dezvoltarea strategiei specifice, împreună cu factorii de decizie;
  2. Etapa de formare prin training-uri și mentoring a celor din conducere pentru a înțelege și putea implementa strategia coerentă și sustenabilă dezvoltată la pct.1;
  3. Etapa de (re)formare a întregii echipe prin coaching systemic pentru ca top managementul să poată pune în aplicare procesele și acțiunile specific fiecărui department în parte, în acord cu strategia dezvoltată.

Rezultatele propuse sunt:

  • Eficientizarea dinamicilor interne;
  • Creșterea randamentului în echipă;
  • Utilizarea sustenabilă a resurselor;
  • Realizarea obiectivelor cu succes și fără efort suplimentar inutil sau pierdere de resurse.

Cere o ofertă personalizată